Skład Komisji Rewizyjnej

Wiczling Jan - Przewodniczący

Dąbrowski Dariusz

Gwiżdż Ewa

Krycki Eugeniusz

Ptach Rolmuald