Skład Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji (2015-2019)

Dąbrowski Dariusz Stanisław

Gwiżdż Ewa

Krycki Eugeniusz

Ptach Rolmuald

Wiczling Jan - Przewodniczący