Skład Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji (2015-2019)

Bistram Zenon Antoni - Prezes Zarządu

Błaszkowska Barbara Maria

Borowski Grzegorz Franciszek

Burzyński Wiesław - Wiceprezes Zarządu

Dąbrowski Dariusz Stanisław

Grajoszek Zbigniew Mariusz

Gwiżdż Ewa Katarzyna

Jasiński Piotr Aleksander

Jóźwiak Janusz Piotr

Kleinszmidt Ryszard Jerzy

Kolaska Lech Jan - Członek Zarządu

Krause Wanda

Krycki Eugeniusz

Łozowicki Leszek Bogdan

Michalski Jan Wojciech - Członek Zarządu

Ostrowska Kazimiera Teresa

Piórkowski Paweł

Pryczkowski Jan

Przygocki Karol

Ptach Romuald Adam

Rutecki Jerzy

Rybicki Józef

Sobociński Andrzej

Sroka Władysław Czesław

Stankiewicz Leszek Paweł

Stromski Zygmunt - Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych

Tandek Andrzej Antoni

Tuszyński Paweł

Wiczling Jan

Wiertel-Kowal Renata

Wika-Czarnowska Beata Ewelina - Członkini Zarządu

Wnuk Lipiński Leon Dionizy