Skład Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji (2015-2019)

Bistram Zenon Antoni - Prezes Zarządu

Błaszkowska Barbara Maria

Borowski Grzegorz Franciszek

Burzyński Wiesław - Wiceprezes Zarządu

Dąbrowski Dariusz Stanisław

Grajoszek Zbigniew Mariusz

Gwiżdż Ewa Katarzyna

Jasiński Piotr Aleksander

Jóźwiak Janusz Piotr

Kleinszmidt Ryszard Jerzy

Kolaska Lech Jan - Członek Zarządu

Krause Wanda

Krycki Eugeniusz

Łozowicki Leszek Bogdan

Michalski Jan Wojciech - Członek Zarządu

Ostrowska Kazimiera Teresa

Piórkowski Paweł

Pryczkowski Jan

Przygocki Karol

Ptach Romuald Adam

Rutecki Jerzy

Rybicki Józef

Sobociński Andrzej

Sroka Władysław Czesław

Stankiewicz Leszek Paweł

Stromski Zygmunt

Tandek Andrzej Antoni

Tuszyński Paweł

Wiczling Jan

Wiertel Kowal Renata

Wika Czarnowska Beata Ewelina - Członkini Zarządu

Wnuk Lipiński Leon Dionizy